Випуски : № 1 (2008 р.), № 2 (2009 р.), № 3 (2010 р.), № 4 (2010 р.), № 5 (2011 р.), № 6 (2011 р.)

Титульна сторінка (до друку): №1, №2, №3, №4, №5, №6

УДК 37

Робочі мови: українська, англійська, російська

 


Рік заснування: 2008.
Засновники: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.

Галузь науки: Педагогічні науки.
Тематика: Педагогіка, психологія, управління освітою, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління персоналом, економіка освіти, соціально-педагогічний та соціально-економічний менеджмент.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/2 від «27» травня 2009 р. 

Головний редактор: Єльникова Галина Василівна, професор, доктор педагогічних наук.

Заступники головного редактора:

Волянюк Н.Ю., професор, доктор. психологічних наук;

Драч І.І., доцент, кандидат педагогічних наук.

Відповідальні секретарі:

Бойченко Н.М., ст.викладач;

Приходькіна Н.О. ст.викладач.

Члени редакційної колегії:  

Володимир Бондар, професор, доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України;

Лідія Даниленко, професор, доктор педагогічних наук;

Володимир Луговий, професор, доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України;

Тетяна Лукіна, професор, доктор наук із державного управління;

Валентин Маслов, професор, доктор педагогічних наук;

Валерій Маслов, доктор педагогічних наук, професор;

Віктор Олійник, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України;

Валентина Паламарчук, професор, доктор педагогічних наук;

Олександра Савченко, професор, доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України;

Ольга Сухомлинська, професор, доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України. 

 

Технічний редактор: Гуралюк А.Г., кандидат педагогічних наук.

Контактна інформація: tmeumo@gmail.com

Вимоги до оформлення статей
Тимчасова інструкція щодо оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій

© ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua