Таблиці Універсальної десяткової класифікації діляться на основні й допоміжні. Крім того, видання УДК, як правило, включають у якості третьої невід'ємної частини алфавитно- предметний покажчик.

Розподіл таблиць на основн і допоміжні базується на особливостях відбитих у них понять. Як правило, в основну таблицю входять поняття, специфічні для певних галузей науки, техніки, мистецтва й т.д. , що володіють тільки їм властивими особливостями. У допоміжні таблиці (загальних і спеціальних визначників) віднесені повторювані поняття, загальні для всіх або багатьох розділів, або застосовувані усередині одного розділу. Ці поняття, що приєднують до основних, уточнюють їхній зміст або форму. При цьому загальні визначники містять поняття, застосовувані у всіх або багатьох розділах, а спеціальні - використовувані лише в межах одного або декількох розділів, близьких по змісту.