Як ми вже відзначали, в основі ієрархічної структури УДК лежить "Десяткова класифікація" М. Дьюи. В індексах основної таблиці УДК відбиті різні області знань. Очолює основний ряд УДК клас 0 Загальний розділ. Його змістом є: наука в цілому, писемність, інформація, культура, журналістика, музейна справа, бібліографія, бібліотечна справа й т.д.  Автором "Десяткової класифікації" він трактувався як вступний розділ до схеми в цілому.

Гуманітарним наукам відведені групи класів на початку й кінці основного ряду: класи 1/3 (філософія, логіка, психологія, релігія, політика, економіка й ін.) і класи 7/9 (мистецтво, філологія, історія, географія).

Математика й група природничих наук займають клас 5, а групі прикладних наук, що включає техніку, медицину й сільське господарство, відведений клас 6.

Основний ряд

0   Загальний відділ

1   Філософські науки. Філософія

2   Релігія. Атеїзм

3   Суспільні науки

4   (Вільний з 1961 р.)

5   Математика. Природничі науки

6   Прикладні науки. Медицина. Техніка

7   Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Гри. Спорт

8   Мовознавство. Філологія. Художня література. Літературознавство

9   Географія. Біографії. Історія

Класи 5 й 6 тісно взаємозалежні, і при індексуванні найчастіше виникають утруднення у виборі індексу. У цих випадках варто керуватися тим, що клас 5 Математика. Природничі науки  відбиває питання теоретичного характеру, дослідження загальних законів фізики, хімії, біології й т.д. , а клас 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка  присвячена питанням практичного використання цих законів, втіленню їх у техніку, медицині, сільському господарстві.

Ієрархічний принцип підрозділу від загального до частки є основним методом деталізації.

Крім ієрархії, при деталізації ряду підрозділів застосовуються методи фасетного аналізу. Як приклад  може служити побудова розділу 667.6 Засобу для покриттів. Лакофарбові матеріали. Технологія нанесення покриттів.  У цьому розділі рецептури, а потім готові покриття підрозділені по різних підставах розподілу (фасетам).

667.633   Лакофарбові матеріали по складу

667.634   Лакофарбові матеріали по способі нанесення або обробки

667.635   Лакофарбові матеріали по способі сушіння покриттів

667.636   Лакофарбові матеріали по типі підкладки

667.637   Лакофарбові матеріали по властивостях і призначенню й т.д..

В УДК зустрічаються також збірні рубрики, підрозділи яких побудовані по методу перерахування. Цей метод застосовується часто на нижніх рівнях.

У деяких випадках замість розробки роздягнула десяткової класифікації дається вказівка про застосування для подальшої деталізації який-небудь уже існуючої спеціальної класифікації або шкали. Наприклад, у розділі 66-97 Термічні параметри значення температури може позначатися в градусах будь-якої загальноприйнятої шкали шляхом приєднання букви, що символізує дану шкалу, і значення температури:

66-97F32  Температура 32 градуса по Фаренгейту

В УДК застосовується знак * (зірочка, астериск) для приєднання до індексів УДК індексів інших класифікацій. Наприклад, у визначниках місця застосовуються різні географічні класифікації, що приєднують із зірочкою *(астериск).

У випадках, коли наведена в таблиці деталізація не задовольняє повною мірою , систематизатору представляється право самостійне ввести алфавітні (іменні, буквені) підрозділу (див. табл. Іh). Наприклад,

629.114.6Москвич Легкові автомобілі марки "Москвич"