Істотною частиною в розділах таблиць УДК є методичні вказівки. По меті, що вони переслідують, їх можна розбити на дві групи: одні уточнюють зміст розділу, інші говорять про його подальший підрозділ шляхом застосування різних засобів і прийомів УДК. Вказівки в допоміжних таблицях розкривають призначення кожного виду визначників, а також знаків, і характеризують методи їхнього використання.

На початку класів і великих розділів класифікації звичайно приводиться вказівка "Область застосування" (іноді така вказівка дається без заголовка). У ньому характеризується наповнення розділу, утримуються відомості, що доповнюють формулювання рубрики, і повідомляється про розмежування з родинними розділами. Цей вид методичної вказівки є основним для документів даної тематики. Так, на початку класів 5 й 6 наведені відомості про основи класифікації природних і технічних наук, а також про розмежування між ними.

Із вказівкою "Область застосування" тісно зв'язані  посилання й відсилання.  У деяких випадках в УДК вони із собою текстова вказівка про розмежування розділів. Відсилання вказує на те, що предмет, що тісно пов'язаний з даним розділом, перебуває не тут, а під іншим індексом. Що стосується посилань, то вони передбачають більше віддалені зв'язки між розділами. Якщо відсилання дає точну адресу конкретної теми, то посилання говорить, що під якимсь індексом можна також знайти потрібні документи. Раніше посилання формулювалося: "дивися також індекс...", а відсилання - "назва поняття - дивися індекс...". У цей час "дивися" й "дивися також" замінені стрілкою (=>), що міняє свій зміст залежно від  положення у вказівці.

До першого типу вказівок ставиться також список суміжних областей, що, як й "Область застосування", приводиться на початку великих розділів. Він наочно показує зв'язок даного розділу з іншими й допомагає орієнтуватися в класифікації потрібної теми.